Điều kiện khai thác than gặp khó khăn, cộng thêm giá than trên thế giới duy trì ở mức thấp nên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam chuyển hướng giảm xuất khẩu, tăng lượng nhập khẩu than để phục vụ nhu cầu sản xuất trong nước.