Việc Fed quyết định giữ nguyên lãi suất hay căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có chiều hướng nóng lên tiếp tục là những nhân tố tác động tới thị trường vàng tuần này.