Lướt một vòng trên instargram, tìm hashtag #banhbonglanphomai, người dùng sẽ vô cùng ngạc nhiên với hàng trăm, hàng nghìn lượt check-in, đi kèm những hình ảnh kích thích vị giác.