Nếu tính cả Vietlott, 6 tháng đầu năm 11 doanh nghiệp kinh doanh xổ số mang về hơn 16.205 tỷ đồng doanh thu và 2.805 tỷ đồng lợi nhuận. Một loạt doanh nghiệp kinh doanh xổ số truyền thống bị sụt giảm doanh thu so với cùng kỳ năm trước.