Việc Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) xin giữ lại vốn tại một số doanh nghiệp lớn như Vinamilk, FPT, Dược Hậu Giang… chỉ là quan điểm nhất thời, còn mục tiêu cuối cùng Thủ tướng phê duyệt đó là vẫn phải đảm bảo đúng định hướng của SCIC, thời điểm thoái vốn khi nào mới là quan trọng.