Tổng lượng xe bán ra trong 6 tháng đầu năm 2015 của 5 nhà sản xuất xe máy có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đạt 1.335.701 chiếc.