Thái Lan đã trở thành nơi sản xuất, lắp ráp ô tô lớn nhất trong khu vực.