Với khoảng 500 triệu đồng, người tiêu dùng Việt muốn sở hữu một chiếc xe hơi có rất nhiều lựa chọn khác nhau.