Việc xây dựng trạm thu thập, theo dõi dữ liệu vệ tinh của Ấn Độ ở Việt Nam hiện nay mới dừng lại ở bước khảo sát địa điểm.