Khu đất biệt thự ở số 6C Tú Xương bị nhiều người dân xây nhà trái phép từ trước năm 1993 đến năm 2007. Tại sao đến bây giờ mới có quyết định xử lý?