Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị xây dựng thêm nhà máy nước sạch để đảm bảo cung cấp đủ nước cho cư dân; đồng thời, thành phố cũng sẽ sớm đầu tư thêm đường ống dẫn nước sạch sông Đà số 2 do đường ống nước sạch sông Đà số 1 thường xuyên bị vỡ.