Alipay, Wechat cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến giá trị 2,9 nghìn tỉ USD; Sản lượng đường giảm liên tục ba niên vụ; TTCK nửa đầu năm: Tổng huy động đạt 131 nghìn tỷ đồng, thanh khoản mỗi phiên tăng 33%; Thu hút được 383 triệu USD, HEPZA vẫn lo giá đất cao