Thiết kế web hay thiết kế website hiểu một cách đơn giản chính là tạo một trang web cho các cá nhân, doanh nghiệp hay tổ chức để phục vụ cho nhu cầu của mình. Thế nhưng thiết kế website như nào để luôn thu hút tương tác của mọi người là một chuyện không hề đơn giản.