Wan Long là lãnh đạo nhận thu nhập cao nhất trong các công ty niêm yết tại Hong Kong năm ngoái.