Jack Ma có được thành công hôm nay sau 2 lần trượt đại học, 10 lần bị Harvard từ chối, 30 lần xin việc thất bại....