Mấy năm trước, ngành mía đường trong nước luôn chịu cảnh cạnh tranh gay gắt với đường nhập khẩu giá thấp, khiến các DN mía đường trong nước luôn ở tình trạng tồn kho lớn, tiêu thụ khó khăn, thậm chí thua lỗ, còn người trồng mía thì chán nản chuyển đổi cây trồng. Nhưng niên vụ này, tình hình đã có những thay đổi.