Mang số nợ 10 tỷ đồng và giải quyết gần hết 3 năm sau đó, nhưng anh Minh lại vướng bài toán khó về vốn khi có cơ hội nhận được dự án mới giúp mở ra khả năng hồi sinh doanh nghiệp.