Dưới góc độ khoa học, nếu giới chức Trung Quốc hành động nhanh chóng, họ hoàn toàn có thể hạn chế sự phát tán, cũng như tác hại của natri xyanua (NaCN)...