Trong số 22 bị cáo, có 12 bị cáo bị truy tố về tội “Cố ý làm trái…”, 8 bị cáo bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”, 2 bị cáo bị truy tố về cả 2 tội trên.