Hà Văn Thắm và Phạm Công Danh là người trực tiếp thỏa thuận trong việc OceanBank cho công ty Trung Dung của Danh vay 500 tỷ đồng.