Phần lớn sự sụt giảm tài sản và vốn đến từ các ngân hàng nội. Vốn tự có giảm cũng đã kéo theo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tiếp tục xuống mức thấp, CAR tại khối NHTM Nhà nước chỉ còn 9,36% sát mức quy định 9% của NHNN.