EC muốn đàm phán với Nga về Dòng chảy phương Bắc 2; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức được hỗ trợ; 5 tháng chi gần 900 triệu USD nhập xe; Ngân hàng tăng lãi suất huy động vốn trung dài hạn