Thị trường bất động sản năm 2016 được dự báo có những chuyển biến rất tích cực, đặc biệt, các thương vụ M&A sẽ diễn ra mạnh mẽ. Và đây cũng là thời điểm thích hợp để các doanh nghiệp bước vào giai đoạn bức phá và để có nguồn vốn mạnh.