Trong khi 70% DN kinh doanh với vốn dựa NH và các kênh huy động vốn khác như trái phiếu, cổ phiếu chưa hoàn toàn phát triển, việc khống chế chi phí lãi nợ vay/ tổng vốn chủ sở hữu để khấu trừ khi nộp thuế hay thậm chí xét trên lợi nhuận trước thuế của DN, đều “trói tay chân” và hạn chế sự chủ động, cạnh tranh của DN