Dù vẫn còn không ít doanh nghiệp khó khăn nhưng gần 400.000 tỉ đồng đã chảy vào nền kinh tế chỉ trong 8 tháng đầu năm.