Chính sách miễn visa cho công dân 5 nước Tây Âu đến Việt Nam chưa thật sự là giải pháp để thu hút khách du lịch