Các nhà quy hoạch đô thị và hoạt động bảo vệ môi trường vẫn tiếp tục đấu tranh chống lại việc lấn biển ở vịnh Manila, dù dự án đã được chính phủ bật đèn xanh.