Tổng trị giá hàng hoá trao đổi giữa Việt Nam và các nước G7 trong năm 2017 đạt 113 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm trước. Giá trị này cũng chiếm 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước.