Những diễn biến mới nhất từ các chính sách lãi suất của Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến Việt Nam.