Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ và các nước ASEAN thành lập trung tâm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi tham dự hội nghị tại Sunnylands.