Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường quan trọng của châu Phi bị sụt giảm. Cụ thể: xuất sang Nam Phi giảm 2,37%, Nigeria giảm 32,35%, Angola giảm 48,58%, An-giê-ri giảm 2,39%; chỉ duy nhất xuất khẩu sang thị trường Bờ biển Ngà đạt được mức tăng trưởng cao 44,26% so với cùng kỳ năm trước.