“Tại đây, 12 đối tác TPP đã đạt được những điều mà trước đó tưởng chừng là điều không thể đạt được”