Vụ "ngã ngựa" của Chủ tịch China Telecom Thường Tiểu Binh được đánh giá là có những tình tiết đi ngược lại nhận định chung của truyền thông và dư luận Trung Quốc.