Tỷ lệ già hoá tăng trong khi dân số ngày càng giảm là nguyên nhân chính khiến thất nghiệp tại Nhật giảm.