Nhà tuyển dụng thường sẽ để bạn trình bày về ưu nhược điểm của bản thân để từ đó làm cơ sở đánh giá khách quan hơn về mức độ phù hợp. Phần này tuy không quá phức tạp nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội được nhận việc của mỗi người.