Các quốc gia trong và ngoài khu vực nhất loạt lên án việc Trung Quốc chuyển các khẩu đội tên lửa đến đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa.