Theo quy định về số lượng Phó Bí thư cấp ủy, Hà Nội là một trong hai thành phố được bầu 3 đồng chí, nhưng hiện Hà Nội đã bầu 4 đồng chí là do được Bộ Chính trị quyết định nới khung…