Việc đặt lợi nhuận lên trên hết, cùng với cách mạng công nghệ và toàn cầu hóa, đã biến việc quay lại thời hoàng kim giữa thế kỷ 20 bất khả thi.