Bloomberg vừa đưa ra một vài lý do khiến đồng USD suy yếu mạnh trong năm qua.