Từ khi được cải tạo, chỉnh trang đến nay, các tuyến kênh như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Kênh Đôi, Kênh Tẽ... đã dần trở thành điểm hóng mát, ngắm cảnh của người dân TP HCM