Đóng BHXH theo mức thu nhập; Tăng lương tối thiểu vùng; Thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách như người có công; Trợ cấp mất việc ít nhất bằng hai tháng lương; chế độ nghỉ thai sản; Điều chỉnh cách tính lương hưu... là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành trong tháng 1-2016.