Chủ cửa hàng ở California bán ra chiếc vé trúng giải xổ số độc đắc 1,5 tỷ USD của Mỹ được nhận thưởng một triệu USD.