Cục Cảnh vệ Trung ương Trung Quốc (CGB) là một trong những lực lượng cảnh vệ bảo vệ yếu nhân Trung Quốc, trong đó có ông Tập Cận Bình.