Bà Thái Anh Văn, người đứng đầu Đài Loan, là nữ lãnh đạo đầu tiên của châu Á có gia đình không liên quan chính trị.