Cộng hòa Séc còn được gọi với tên khác là Tiệp Khắc được coi như một trong những viên ngọc kiến trúc của Châu Âu. Vì vậy, thủ đô Séc luôn có mặt của hàng ngàn khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới là điều tất yếu.