Vượt qua nhiều thách thức, hầu hết các doanh nghiệp xây dựng vẫn hoàn thành được các chỉ tiêu trong năm 2017.