Ngày 9/7, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đã ký với ông Axel Van Trotsenburg, Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) các hiệp định của 4 dự án vay vốn ưu đãi (IDA).