Phương Trang đầu tư vào ứng dụng gọi xe Vivu và đổi tên thành Vato khi Uber vừa rút lui.