Bộ Công Thương cho biết sẽ đề xuất cơ chế ưu đãi nhằm thúc đẩy việc hình thành dịch vụ nổ mìn chuyên nghiệp. Đồng thời, thuế xuất khẩu và lãi suất vốn vay đầu tư ra nước ngoài mặt hàng vật liệu nổ công nghiệp cũng sẽ có cơ chế ưu đãi.