Theo Diplomat, cuộc cạnh tranh ở Trung Mỹ không phải là giữa Mỹ và Trung Quốc, mà thực chất là giữa Trung Quốc và Đài Loan.